118951800_3668005573261437_1488072546627642755_n

Sự tức giận của anti-fan dành cho Tuyền Mập có lẽ đã không dễ dàng để nguôi ngoai chỉ bằng những gì cô chia sẻ trước đây.

07 Th9